Binnenkort zullen docenten voor de verdiepende studie worden benaderd.

Nu de afnames zijn afgerond worden de verzamelde gegevens van de peiling door Cito en GION geanalyseerd.  Op basis daarvan zullen we binnenkort een kleine, selecte groep (voorbeeldige) docenten benaderen voor de verdiepende studie. De werving voor de verdiepende studie zal plaatsvinden in de laatste week van maart en de eerste week van april.

Het doel van de verdiepende studie is om meer inzichten te krijgen in de houding van docenten en hun handelen in de klas. Aan de hand daarvan kunnen we mogelijk een aantal “best practices” vinden. Bijvoorbeeld: hoe kun je ambassadeurschap voor het vak uitdragen naar leerlingen en collega’s? Of op welke wijze kunt u als docent leerlingen leren hun bewegingsactiviteiten te reguleren? Hoe zie je dat terug in de lessen? Best practices zullen we natuurlijk terugkoppelen aan de deelnemende scholen.

De verdiepende studie betreft een interview met de docenten en een gestructureerde observatie van een door de docenten zelf te kiezen les bewegingsonderwijs. Deze worden op dezelfde dag gepland.

 

Scholen in Almere gaan nu ook zelf MQ meten

Een goede ontwikkeling van motoriek is net zo belangrijk als leren lezen, schrijven en taal, aldus Gemeente Almere. Daarbij hoort ook het in kaart brengen van de MQ. Zie ook het onderstaande nieuwsbericht.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/139608/almere-basisscholen-gaan-motoriek-leerlingen-meten

De peiling bewegingsonderwijs is ook een manier voor scholen om zicht te krijgen op de bewegingsvaardigheden van de leerlingen. Dit gebeurt door middel van een terugrapportage die na afloop van de peiling aan de school gestuurd zal worden. Het doel van de terugrapportages is dat de docent zijn of haar gymlessen kan verbeteren.

Intakes gaan van start.

De intakes gaan vak start. De kwaliteitsmedewerkers van het project zullen binnenkort contact met uw school opnemen voor het maken van een afspraak voor en intake gesprek. Omdat de scholen die deelnemen aan de peiling over het gehele land verspreid zitten (van Zeeuws Vlaanderen tot Noord-Oost Groningen) zullen de kwaliteitsmedewerkers in sommige gevallen proberen twee scholen op één dag te plannen.

De kwaliteitsmedewerker zal verder voorafgaand aan het gesprek vragen naar de achtergrond gegevens van de deelnemende leerlingen (naam, geslacht, geboortedatum etc.). Deze gegevens hebben we nodig zodat we tijdig de observatielijsten en vragenlijsten op naam kunnen aanmaken. Ook zijn ze van belang voor de terugrapportage aan uw school.

In het intakegesprek komt onder andere de invulling van het bewegingsonderwijs op uw school aan bod. Verder worden de door de leerlingen af te leggen opdrachten toegelicht en zal de kwaliteitsmedewerker met de docent nagaan of alle leerlingen aan alle opdrachten kunnen deelnemen. Tenslotte wordt een kort bezoekje aan de gymzaal gebracht. Dit alles is bedoeld om de peiling zo goed mogelijk met uw school voor te bereiden en ervoor te zorgen dat op de afnamedag alles soepel verloopt.

 

Al meer dan 60 scholen!

De zomervakantie is nog maar net achter de rug en in de regio zuid zijn de scholen nog niet eens begonnen. Toch hebben al meer dan 60 scholen hun deelname aan de peiling bewegingsonderwijs toegezegd! Daar zijn we heel erg blij mee. We zijn heel trots op het enthousiasme en de passie van de ambassadeurs waarmee ze scholen benaderen. En vol enthousiasme gaan we door: Op naar 100 scholen!