43982353_L

Informatie voor scholen

Wat betekent deelname voor uw school?

De belasting voor uw school bij deelname aan de peiling is gering. De peiling is zo opgezet dat deze uitgevoerd kan worden binnen één reguliere gymles van 90 minuten en met zo min mogelijk verstoring van het reguliere onderwijsprogramma. We lichten hier kort de procedure toe die in het onderzoek gevolgd zal worden.

In de eerste plaats zal één van onze ambassadeurs persoonlijk contact met u opnemen met de vraag of uw school wil deelnemen aan het onderzoek. De ambassadeur kan u ook verdere uitleg geven over het belang en de opzet van het onderzoek. Tevens kan de ambassadeur meedenken hoe de peiling op school kan worden uitgevoerd. De ambassadeur zal voor de zomer- vakantie contact met u opnemen.

Voorafgaand aan de peiling zal een van de testleiders contact opnemen met de leerkracht die de gymlessen aan de groep 8 leerlingen en/of schoolverlaters verzorgt, een zogenaamde intake. Deze intake is vooral bedoeld om meer informatie te geven over de precieze invulling van de peiling en om de mogelijkheden van de locatie te verkennen. Het gaat dan om hele praktische vragen omtrent beschikbare materialen en de mogelijkheid om de geplande testen op locatie af te nemen. De intake zal plaatsvinden in september 2016.

De peiling wordt in principe uitgevoerd op de plaats en tijd waar de leerlingen normaal gesproken ook hun gymlessen hebben. Het plannen van de peiling zal in overleg met de school worden gedaan en kan daardoor grotendeels door de school worden bepaald. De peiling zal in ieder geval plaats moeten vinden in de periode oktober – december 2016.

De peiling

Door een testteam zullen verschillende opdrachten/testen worden klaargezet. Het gaat hierbij om een beperkte selectie van de opdrachten die hiervoor zijn beschreven. De testteams die de peiling uitvoeren bestaan uit ALO-studenten (vierde jaars) en recent afgestudeerde leerkrachten bewegingsonderwijs. Elk team staat onder leiding van een bewegingswetenschapper.

Leerlingen zullen in deze gymles in kleine groepen de opdrachten doorlopen. In dezelfde les zal de leerlingen en de leerkracht gevraagd worden een korte vragenlijst in te vullen. De peiling wordt door het testteam voorbereid en geleid, zodat we een gestandaardiseerde afname kunnen garanderen. De leerkracht moet bij de peiling wel aanwezig zijn, maar hoeft geen aanvullende voorbereidingen te doen.

Verdiepend onderzoek

Na afloop van de peiling zal een selecte groep leerkrachten worden gevraagd om deel te nemen aan een interview en het observeren van een gymles. Indien van toepassing zal de leerkracht hier op een later moment nog voor worden benaderd.

Toestemming

Voordat de peiling op de scholen plaatsvindt, worden de ouders/verzorgers met een brief op de hoogte gesteld over de deelname van de school aan Peil.Bewegingsonderwijs. Leerlingen hoeven niet deel te nemen aan de peiling wanneer de ouders hun bezwaar tegen deelname  kenbaar maken.