44913359_L

Terugkoppeling van resultaten

De gegevens uit Peil.Bewegingsonderwijs zijn van grote betekenis. De bestanden die ermee worden opgebouwd zijn van maatschappelijk belang. De resultaten van de peiling bieden een basis voor een brede maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

Ook voor uw school levert het iets op. Scholen die meedoen aan Peil.Bewegings-onderwijs ontvangen een terugrapportage. In de terugrapportage kunt u zien hoe uw leerlingen hebben gepresteerd op de afgenomen opdrachten. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de andere scholen die aan de peiling hebben deelgenomen. Hierdoor kunt u zien hoe uw leerlingen hebben gepresteerd op deze opdrachten ten opzichte van leerlingen op andere scholen die dezelfde opdrachten hebben gedaan.

Naast de terugrapportage stellen we tevens een aantal “good practices” beschikbaar op basis van interviews en observaties van ‘voorbeeld’ leerkrachten (het verdiepende onderzoek). De terugrapportage en de “good practices” kunnen behulpzaam zijn bij een verdere ontwikkeling van het bewegingsonderwijs op uw school.

Databestanden

De gegevens worden na afloop van de peiling opgeslagen bij het ‘Data Archiving and Network Services’ (DANS) – een instituut van KNAW en NWO. Op deze wijze zijn de bestanden toegankelijk voor alle onderzoekers in Nederland, en ook daarbuiten. In de bestanden zullen geen gegevens staan die naar individuele leerlingen en scholen herleidbaar zijn.