43055576_L

Informatie voor ouders/verzorgers

In het najaar van 2016 zal op 100 scholen in het (speciaal) basisonderwijs een peiling van het bewegingsonderwijs worden uitgevoerd. Het doel van de peiling is het in kaart brengen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs voor leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs en de schoolverlaters van het speciaal basisonderwijs. Een beschrijving van de peiling vind u onder “Informatie voor scholen”.

Indien de school waar uw kind op zit mee doet aan de peiling, zult u voorafgaand aan de peiling via een brief op de hoogte worden gesteld. Mocht u bezwaar willen maken tegen de deelname van uw kind aan de peiling, dan leest u in deze brief hoe u dat aan ons kenbaar kunt maken.

De scholen die inmiddels hun deelname aan het onderzoek hebben toegezegd zullen de komende weken voor intakes worden benaderd. Bij de intake worden de brieven aan de scholen gegeven om te verspreiden onder de ouders.