Agenda

Juni—September  2016        Werving van scholen (BO en SBO)

Het gaat heel voorspoedig met de werving. Toch was de periode voor de zomer te kort om met alle scholen contact op te nemen. Een deel van de scholen zal in de eerste weken na de zomervakantie van ons horen.

Augustus-september 2016   Veldwerkraadpleging

In augustus en begin september hebben we met verschillende experts en docenten uit het werkveld contact gezocht om het instrumentarium voor te leggen.

Augustus-september 2016 Trainingen

Trainingen van de testleiders en kwaliteitsmedewerkers zijn gepland op 26 augustus (Nijmegen, HAN) en 13 september (Groningen, HIS).

September 2016                   Proefafnames

In september gaan we ook weer verder met de proefafnames. Voor de zomer hebben we alle opdrachten al geprobeerd op drie verschillende scholen. Na de zomer gaan we dat nogmaals doen. Dit maal zullen we ook de interbeoordelaars-betrouwbaarheid vaststellen.

September-Oktober  2016   Intakes

De scholen die hebben toegezegd kunnen zeer binnenkort een telefoontje verwachten van één van onze kwaliteitsmedewerkers voor het doorspreken van de peiling op de school. In de intakes worden verschillende praktische zaken voor de uitvoering van de peiling besproken, zoals toestemming vragen aan de ouders, eventuele exclusie van leerlingen, en de mogelijkheden in de gymzaal/sporthal waar de school gebruik van maakt.

Oktober—December 2016    Peiling

Zodra de intakes zijn geweest kunnen de eerste afspraken voor de peiling worden gemaakt. Deze zullen naar verwachting in oktober en december plaatsvinden.

Februari—Maart 2017           Verdiepend onderzoek

Een kleine groep docenten zal na de jaarwisseling worden benaderd voor een verdiepend onderzoek.